Ida Madsen Følling & Markus Li Stensrud

DOMESTISISME

Begrepet «domestisisme» er ment å favne det ubekvemme i å bevitne en privat samtale eller diskusjon utspille seg i et offentlig rom – der skillet mellom det private og offentlige bryter sammen. For Aristoteles var et av kriteriene for et sundt og velfungerende samfunn et klart skille mellom det offentlige og private. Kunstneren blander alt og rører rundt. Hverdagen blør over i kunsten. Og kunsten blør inn i hverdagen.

Utstillingen er et møte mellom Føllings tegninger og Stensruds skulpturer. Med utgangspunkt i et minste felles multiplum, har prosessen gått på langs og på tvers av grenseganger mellom det hverdagslig banale og det kunstnerisk høyverdige.

Begge er utdannet ved Statens Kunstakademi og er bosatt på samme adresse i Oslo. Dette er deres første duo-utstilling (hvis man ser bort fra en utstilling på Kunstakademiets student-galleri 21:25 i 2006).